Aktuality Mapa stránek Soubory ke stažení Kontakty

Biologické čistírny odpadních vod        

cz enmicroclar euroclar jímky a nádrže miniclar-oxiclar

Domovní ČOV

ROTO nádrže

PP jímky  

šachty

Komunální a balené ČOVLEGISLATIVA


Rozhodujícím zákonem pro povolení domovní ČOV, je novela vodního zákona č, 150/2010 Sb. ze dne 23. dubna 2010, kde pro povolení vypouštění přečištěných odpadních vod podle §15a, odst.1 (ČOV do kapacity 50 EO, výrobek s certifikací CE) je postačující ohlášení s náležitostmi podle odst. 2. Přečištěnou odpadní vodu z domovní ČOV lze vypouštět buď do vod povrchových (řeka, rybník, dešťová kanalizace atd.) nebo do vod podzemních (vsak). Toto vypouštění musí splňovat platné Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. nebo Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. podle toho, jaký způsob vypouštění je zvolen.

A) Vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových

O náležitostech povolení k vypouštění přečištených odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací pojednává platné Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se novelizuje původní Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Zde jsou domovní ČOV rozděleny do tří kategorií:

 • Kat. I. – pro běžné vypouštění přečištěné vody z ČOV do vod povrchových
 • Kat. II. – pro vypouštění přečištěné vody z ČOV do vod, kde je zvýšená ochrana
 • Kat. III. – pro ještě přísnější ochranu (vypouštění přečištěné vody z ČOV do vod podzemních)

Minimální přípustná účinnost čištění podle NV č. 23/2011 Sb., stanovená při certifikaci domovní ČOV v procentech.


Kategorie CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Pcelk.
I. 70 % 80 % 90 % - -
II. 75 % 85 % 90 % 75 % -
III. 75 % 85 % 95 % 80 % 80 %

* tato tabulka se vztahuje na certifikované domovní ČOV podle EN 12566-3 a vodní díla ohlašovaná podle §15a vodního zákona.

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod podle NV č. 23/2011 Sb.:

NV 23/2011 Sb. pro ČOV do kapacity 500 EO Přípustné hodnoty „p“ Maximální hodnoty „m“
ChSKcr 150 mg/l 220 mg/l
BSK5 40 mg/l 80 mg/l
NL 50 mg/l 80 mg/l

U certifikovaných čistíren podle EN 12566-3, kterým byla naměřena účinnost čištění v akreditované laboratoři a mají udělen certifikát CE nejsou požadovány odběry vzorků během provozu, pokud se jedná o vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace.

B) Vypouštění přečištěných odpadních vod do vod podzemních

O náležitostech povolení k vypouštění přečištených odpadních vod do vod podzemních pojednává Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. které zmiňuje četnost vzorkování pro tyto případy jako dvakrát ročně.

Minimální přípustná účinnost čištění podle NV č. 416/2010 Sb., stanovená při certifikaci domovní ČOV v procentech.

Kategorie CHSKCr BSK5 N-NH4+ NL Pcelk.
DČOV - PZV 90 % 95 % 80 % 95 % 80

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod podle NV č. 416/2010 Sb.:

NV 416/2010 Sb. pro ČOV do kapacity 50 EO „m“ hodnota
ChSKcr 150 mg/l
BSK5 40 mg/l
N-NH4 20 mg/l
NL 40 mg/l
Pcelk. 10 mg/l

V NV č. 416/2010 Sb. nejsou uvedeny hodnoty „p“. Takže o hodnotách „p“ lze odvodit, že by měly být v takové výši jako je uvedeno v NV č. 61/2003 Sb. Protože hodnoty „p“ v NV č. 61/2003 Sb. jsou vyšší než hodnoty „m“ v NV č. 416/2010, lze pouze doporučit, aby při určení „p“ hodnot bylo přihlédnuto ke stanovisku odborně způsobilé osoby v hydrogeologickém posudku pro vypouštění. Případně, aby maximálně byly stanoveny jako procentuální podíl v souladu s poměrem „p“ a „m“ hodnot z tabulky v NV č. 61/2003 Sb.:

„m“ 61/2003 „p“61/2003 „m“416/2010 poměrné „p“
ChSKcr 220 150 150 100
BSK5 80 40 40 20
NL 80 50 40 25


Legislativa

file Nařízení vlády č.416-2010 Sb.pdf
file Nařízení vlády č.23-2011 Sb.pdf
file Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.doc
file Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.doc
file - Kvalita přečištěné vody z ČOV AT6 - AT8 dle NV č. 57-2016Sb. (podzemní vody).pdf
file Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do 50 EO.doc
file - Kvalita přečištěné vody z ČOV AT10 - AT12 dle NV č. 57-2016Sb. (podzemní vody).pdf
file Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.pdf
file Vodní zákon č.150-2010 Sb.pdf
file - Kvalita přečištěné vody z ČOV AT6 - AT8 dle NV č. 401-2015Sb. (povrchové vody).pdf
file NAŔÍZENÍ VLÁDY č.401-2015 Sb.pdf
file Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.pdf
file NAŘÍZENÍ VLÁDY č.57-2016 Sb..pdf
file - Kvalita přečištěné vody z ČOV AT10 - AT12 dle NV č. 401-2015Sb. (povrchové vody).pdf
file Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do 50 EO.pdf

Dokumentace k ČOV

file - 2017 - Provozní řád a návod k obsluze domovní ČOV AT6 - AT20.pdf
file - Osvědčení o jakosti a kompletnosti ČOV Microclar řady AT.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech - Domovní ČOV Aquatec AT6.pdf
file - Protokol o komplexním vyzkoušení domovní ČOV AT (vzor).pdf
file - Prohlášení o vlastnostech - Domovní ČOV Aquatec AT10.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech - Domovní ČOV Aquatec AT20.pdf
file - Protokol o zaškolení obsluhy ČOV (k vyplnění).pdf
file - Prohlášení o vlastnostech - Domovní ČOV Aquatec AT8.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech - Domovní ČOV Aquatec AT8 PLUS.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech - Domovní ČOV Aquatec AT10 PLUS.pdf
file - Certifikát výrobku 0020-TSUS-Y-2011- ČOV Aquatec - AT.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech - Domovní ČOV Aquatec AT12.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech - Domovní ČOV Aquatec AT15.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech - Domovní ČOV Aquatec AT12 PLUS.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech - Domovní ČOV Aquatec AT40.pdf
file - Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky - typ AQC basic.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech - Domovní ČOV Aquatec AT6 PLUS.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech - Domovní ČOV Aquatec AT50.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech - Domovní ČOV Aquatec AT30.pdf          Proč pořídit domovní ČOV od nás?

 • Poskytujeme profesionální poradenství a návrh vhodného řešení
 • Dodáváme kvalitní ČOV, které mají udělen certifikát CE podle EN 12566-3: 2006 +A: 2009
 • Patentově chráněná technologie USBF a VFL za dostupnou cenu
 • Vysoká účinnost čištění. Možnost využít přečištěné vody k zálivce zahrady nebo její vypouštění do povrchových či podzemních vod
 • Nejčastěji poptávané typy domovních ČOV AT6, AT8 máme skladem a dodávku jsme schopni realizovat do 2-3 dnů od objednání. Doprava ČOV zdarma
 • Není potřeba stavebního povolení, stačí ohláška podle vodního zákona č. 150/2010 Sb
 • Jednoduchá montáž, kterou zvládne i průměrně zručný člověk
 • Součástí dodávky je startovací dávka baktérií - enzymů určená k zprovoznění ČOV
 • Tichý, bezzápachový chod s nízkými provozními náklady (AT6 = cca 150 Kč/měs)
 • Mikroprocesorová řídící jednotka, kterou lze řídit chod ČOV v závislosti na zatížení
 • Záruka na vodotěsnost nádrže je minimálně 10 let + záruka 30 měsíců od dodání ČOV
 • Záruční i pozáruční servis, který poskytujeme podle místa instalace z Brna, Prahy, Plzně, Děčína, Jaroměře, Šumperku, Ostravy, Třebíče a Otrokovic


AKTUALITY

V aplikaci e-shop máte možnost objednat domovní
čistírny Aquatec AT, PP jímky a ROTO nádrže

Co na našem webu nejčastěji hledáte podle hesel:
čistírna, čistička, domovní čistírny, domovní čistírna, domovní čističky, domovní čistička, čistírny odpadních vod, čistírna odpadních vod, čističky odpadních vod, čistička odpadních vod, domácí čistírny, domácí čističky, domácí čistírna. kořenové čističky, kořenové čistírny, kořenová čistička, kořenová čistírna, jímky, jímky na vodu, septiky, nádrže, nádrže na vodu, šachty, vodoměrné šachty, odpadní voda, splašky, voda, AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20, AT30, AT40, AT50, DC5, DC10, BC35, BC50, BC75, BC100, BC150, BC200, BC250, BC300, BC350, BC400, BC500.
http://www.aquatec-vfl.cz http://www.cistickaodpadnichvod.cz

               v r a c í m e     v o d u     p ř í r o d ě © 2012 USBF Technology Design and programing by COMPNET