Aktuality Mapa stránek Soubory ke stažení Kontakty

Biologické čistírny odpadních vod        

cz enmicroclar euroclar jímky a nádrže miniclar-oxiclar

Domovní ČOV

ROTO nádrže

PP jímky  

šachty

Komunální a balené ČOVLEGISLATIVA


Rozhodujícím zákonem pro povolení domovní ČOV, je novela vodního zákona č, 150/2010 Sb. ze dne 23. dubna 2010, kde pro povolení vypouštění přečištěných odpadních vod podle §15a, odst.1 (ČOV do kapacity 50 EO, výrobek s certifikací CE) je postačující ohlášení s náležitostmi podle odst. 2. Přečištěnou odpadní vodu z domovní ČOV lze vypouštět buď do vod povrchových (řeka, rybník, dešťová kanalizace atd.) nebo do vod podzemních (vsak). Toto vypouštění musí splňovat platné Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. nebo Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. podle toho, jaký způsob vypouštění je zvolen.

A) Vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových

O náležitostech povolení k vypouštění přečištených odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací pojednává platné Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se novelizuje původní Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Zde jsou domovní ČOV rozděleny do tří kategorií:

 • Kat. I. – pro běžné vypouštění přečištěné vody z ČOV do vod povrchových
 • Kat. II. – pro vypouštění přečištěné vody z ČOV do vod, kde je zvýšená ochrana
 • Kat. III. – pro ještě přísnější ochranu (vypouštění přečištěné vody z ČOV do vod podzemních)

Minimální přípustná účinnost čištění podle NV č. 23/2011 Sb., stanovená při certifikaci domovní ČOV v procentech.


Kategorie CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Pcelk.
I. 70 % 80 % 90 % - -
II. 75 % 85 % 90 % 75 % -
III. 75 % 85 % 95 % 80 % 80 %

* tato tabulka se vztahuje na certifikované domovní ČOV podle EN 12566-3 a vodní díla ohlašovaná podle §15a vodního zákona.

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod podle NV č. 23/2011 Sb.:

NV 23/2011 Sb. pro ČOV do kapacity 500 EO Přípustné hodnoty „p“ Maximální hodnoty „m“
ChSKcr 150 mg/l 220 mg/l
BSK5 40 mg/l 80 mg/l
NL 50 mg/l 80 mg/l

U certifikovaných čistíren podle EN 12566-3, kterým byla naměřena účinnost čištění v akreditované laboratoři a mají udělen certifikát CE nejsou požadovány odběry vzorků během provozu, pokud se jedná o vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace.

B) Vypouštění přečištěných odpadních vod do vod podzemních

O náležitostech povolení k vypouštění přečištených odpadních vod do vod podzemních pojednává Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. které zmiňuje četnost vzorkování pro tyto případy jako dvakrát ročně.

Minimální přípustná účinnost čištění podle NV č. 416/2010 Sb., stanovená při certifikaci domovní ČOV v procentech.

Kategorie CHSKCr BSK5 N-NH4+ NL Pcelk.
DČOV - PZV 90 % 95 % 80 % 95 % 80

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod podle NV č. 416/2010 Sb.:

NV 416/2010 Sb. pro ČOV do kapacity 50 EO „m“ hodnota
ChSKcr 150 mg/l
BSK5 40 mg/l
N-NH4 20 mg/l
NL 40 mg/l
Pcelk. 10 mg/l

V NV č. 416/2010 Sb. nejsou uvedeny hodnoty „p“. Takže o hodnotách „p“ lze odvodit, že by měly být v takové výši jako je uvedeno v NV č. 61/2003 Sb. Protože hodnoty „p“ v NV č. 61/2003 Sb. jsou vyšší než hodnoty „m“ v NV č. 416/2010, lze pouze doporučit, aby při určení „p“ hodnot bylo přihlédnuto ke stanovisku odborně způsobilé osoby v hydrogeologickém posudku pro vypouštění. Případně, aby maximálně byly stanoveny jako procentuální podíl v souladu s poměrem „p“ a „m“ hodnot z tabulky v NV č. 61/2003 Sb.:

„m“ 61/2003 „p“61/2003 „m“416/2010 poměrné „p“
ChSKcr 220 150 150 100
BSK5 80 40 40 20
NL 80 50 40 25
Legislativa

file - Kvalita přečištěné vody z ČOV AT10 - AT12 dle NV č. 401-2015Sb. (povrchové vody).pdf
file - Kvalita přečištěné vody z ČOV AT10 - AT12 dle NV č. 57-2016Sb. (podzemní vody).pdf
file - Kvalita přečištěné vody z ČOV AT6 - AT8 dle NV č. 401-2015Sb. (povrchové vody).pdf
file - Kvalita přečištěné vody z ČOV AT6 - AT8 dle NV č. 57-2016Sb. (podzemní vody).pdf
file NAŔÍZENÍ VLÁDY č.401-2015 Sb.pdf
file NAŘÍZENÍ VLÁDY č.57-2016 Sb..pdf
file Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do 50 EO.doc
file Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do 50 EO.pdf
file Vodní zákon č.150-2010 Sb.pdf
file Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.doc
file Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.pdf
file Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.doc
file Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.pdf

Dokumentace k ČOV

file - 2018 - Provozní řád a návod k obsluze domovní ČOV AT6 - AT20.pdf
file - Certifikát výrobku - domovní ČOV AT.pdf
file - Návod k obsluze mikroprocesorová řídící jednotka AQC Basic (2018).pdf
file - Označení shody CE - ČOV AT6 PLUS.pdf
file - Označení shody CE - ČOV AT6.pdf
file - Označení shody CE - ČOV AT8 PLUS.pdf
file - Označení shody CE - ČOV AT8.pdf
file - Označení shody CE - ČOV AT10 PLUS.pdf
file - Označení shody CE - ČOV AT10.pdf
file - Označení shody CE - ČOV AT12 PLUS.pdf
file - Označení shody CE - ČOV AT12.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech -12566-3-A2- ČOV AT6.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech -12566-3-A2- ČOV AT8.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech -12566-3-A2- ČOV AT10.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech -12566-3-A2- ČOV AT12.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech -12566-3-A2- ČOV AT15.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech -12566-3-A2- ČOV AT20.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech -12566-3-A2- ČOV AT30 ovál.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech -12566-3-A2- ČOV AT40 ovál.pdf
file - Prohlášení o vlastnostech -12566-3-A2- ČOV AT50 ovál.pdf
file - Prohlášení shody (k doplnění typu ČOV).pdf
file - Protokol o komplexním vyzkoušení domovní ČOV AT (vzor).pdf
file - Protokol o zaškolení obsluhy ČOV (k doplnění).pdf          Proč pořídit domovní ČOV od nás?

 • Poskytujeme profesionální poradenství a návrh vhodného řešení
 • Dodáváme kvalitní ČOV, které mají certifikaci CE podle EN-12566-3:2005 +A2:2013
 • Patentově chráněná technologie USBF a VFL za dostupnou cenu
 • Vysoká účinnost čištění. Možnost využít přečištěné vody k zálivce zahrady nebo její vypouštění do povrchových či podzemních vod
 • Nejčastěji poptávané typy domovních ČOV AT6, AT8 jsou skladem a dodací lhůta je obvykle 1-2 týdny od objednání
 • Doprava ČOV za paušální cenu 700 Kč + DPH po celé ČR
 • Není potřeba stavebního povolení, stačí ohláška podle vodního zákona č. 150/2010 Sb
 • Jednoduchá montáž, kterou zvládne i průměrně zručný člověk
 • Součástí dodávky je startovací dávka baktérií - enzymů určená k zprovoznění ČOV
 • Tichý, bezzápachový chod s nízkými provozními náklady (AT6 = cca 150 Kč/měs)
 • Mikroprocesorová řídící jednotka, kterou lze řídit chod ČOV v závislosti na zatížení
 • Záruka na vodotěsnost nádrže je 10 let
 • Záruční i pozáruční servis je poskytován podle místa instalace ČOV a to z Brna, Děčína, Ostravy, Plzně, Prahy, Šumperku, Třebíče a Uherského Brodu


AKTUALITY

Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás informovat, že v letošním roce
jsme vám k dispozici do 14.12.2018.

Tímto Vám přejeme pěkné vánoční svátky
a úspěšný start do nového roku.
Od 7.1.2019 jsme vám opět plně k dispozici.

V aplikaci e-shop máte možnost objednat domovní
čistírny Aquatec AT, PP jímky, ROTO nádrže
a vodoměrné šachty se slevou až 10%.
Ceníky 2018 platí do 31.3.2019.

Co na našem webu nejčastěji hledáte podle hesel:
čistírna, čistička, domovní čistírny, domovní čistírna, domovní čističky, domovní čistička, čistírny odpadních vod, čistírna odpadních vod, čističky odpadních vod, čistička odpadních vod, domácí čistírny, domácí čističky, domácí čistírna. kořenové čističky, kořenové čistírny, kořenová čistička, kořenová čistírna, jímky, jímky na vodu, septiky, nádrže, nádrže na vodu, šachty, vodoměrné šachty, odpadní voda, splašky, voda, AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20, AT30, AT40, AT50, DC5, DC10, BC35, BC50, BC75, BC100, BC150, BC200, BC250, BC300, BC350, BC400, BC500.
http://www.aquatec-vfl.cz http://www.cistickaodpadnichvod.cz

               v r a c í m e     v o d u     p ř í r o d ě © 2012 USBF Technology Design and programing by COMPNET