Aktuality Mapa stránek Soubory ke stažení Kontakty

Biologické čistírny odpadních vod        

cz enmicroclar t-nadrze jímky a nádrže miniclar-oxiclar

Domovní ČOV

ROTO nádrže

PP jímky  

šachty

Komunální a balené ČOVPoužití domovních ČOV AQUATEC řady ATDomovní čistírny odpadních vod (ČOV) řady AQUATEC - AT jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů v rozmezí kapacit 2 – 30 EO (rodinné domy, obytné budovy, skupiny domů, hotely, restaurace, rekreační zařízení atd.), které nemají možnost připojení na klasickou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Čistírny AQAUTEC plně nahrazují překonané septiky a žumpy jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové a umožňují čistit odpadní vodu, která vzniká v domácnostech při běžném provozu ze sociálního zařízení, koupelen, kuchyní, ale také z automatické pračky, myčky na nádobí atd. Pouze kuchyňské drtiče odpadu nelze doporučit v kombinaci s domovní čistírnou, neboť jejich používáním dochází k enormnímu zvýšení látkového zatížení ČOV. Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad.


Popis technologie - EUROcertifikátBiologické čistírny AQUATEC řady AT využívají progresivní technologii USBF v kombinaci s technologií VFL, kde vlastní bioreaktor integruje aktivační i separační část v jediné nádrži. Jedná se o biologicko-aerobní způsob čištění, které spočívá v rozkladu organické hmoty směsí mikroorganismů (baktérií) za pomocí kyslíku. V čistícím procesu dochází k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitráty, procesy nitrifikační) a také k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). Aktivace pracuje s velmi nízkým zatížením kalu a k oddělování vyčištěné vody od aktivovaného kalu slouží fluidní filtr v separační části, vytvořený tzv. kalovým mrakem. Účinnost separace je u ČOV s technologií USBF mnohem vyšší než v případě prosté sedimentace v dosazovacím prostoru podobných zařízení. Po odseparování odtéká vyčištěná voda přepadem a aktivovaný kal je díky recirkulaci vracen zpět na začátek čistícího procesu. U čistíren řady AQUATEC není nutná žádná předřazená vyrovnávací nádrž ani ke své funkci nepotřebují žádné dávkování chemikálií nebo přitápění v zimních měsících pro zachování čistící účinnosti. K provozu čistíren AQUATEC je zapotřebí pouze malé membránové dmychadlo vhánějící stlačený vzduch do rozvodnice (5), která následně reguluje přísun kyslíku do jednotlivých technologických částí a současně zajišťuje recirkulaci aktivační směsi. Chod membránového dmychadla lze regulovat pomocí mikroprocesorové řídící jednotky, která umožňuje čistírně pracovat v různých režimech podle skutečného zatížení a rozlišit tak např. běžný provoz od víkendového nebo lze nastavit úsporný režim provozu ČOV během dovolené apod. Tato řídící jednotka je zvláště vhodná pro instalace u rekreačních a jiných objektů, kde se projevuje sezónní provoz nebo kde jsou velké rozdíly v počtu osob připojených na ČOV v průběhu roku. Pro informaci, dmychadlo použité u typu AT6 má max. příkon 64W, tzn. že měsíční náklady na provoz ČOV je cca 100 Kč.


Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru - Denitrifikace (1), kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořeny podmínky i pro biologické odbourávání fosforu. V této části zároveň dochází k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a rozkládání tuhého znečištění. Jedná se o technologii VFL firmy Aquatec. Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru - Aktivace (2), kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránové dmychadlo, které je umístěno mimo biologický reaktor, předevěím kvůli jeho životnosti. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy u dna nádrže.

Dalším stupněm čištění je Separace (3). Jedná se o technologii USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Přečištěná voda odtéká pryč ze systému akumulačním zařízením na odtoku a odsazený aktivovaný kal se vrací (recirkuluje) na začátek procesu přečerpáváním ze dna separačního prostoru především do neprovzdušňovaného prostoru Denitrifikace (1) a částečně také do provzdušňovaného prostoru Aktivace (2). Pro zvýšení výkonu ČOV a z důvodu zabránění vyplavování aktivního kalu z ČOV je na odtokovém potrubí namontováno akumulační zařízení(4), které vytváří akumulační zónu s kapacitou odtoku 160 l/hod. Parametry vyčištěné vody na odtoku s velkou rezervou splňují limity Nařízení vlády ČR č. 23/2011 Sb., které stanovuje ukazatele přípustného stupně znečištění vod. Čistící účinek čistíren s technologií USBF je podle ukazatele BSK5 97,2 %, ChSK 93,6 %, NL 97,1 %, N-NH4 99,4 %, Nc = 76,0 %, Pc = 80,2 %.

Čistírny AQUATEC řady AT splňují normy EU a na základě dlouhodobého testu účinnosti čištění ve smyslu EN 12566-3 byl čistírnám vystaven EUROcertifikát CE.

To znamená, že u těchto čistíren není zapotřebí stavební povolení k instalaci ČOV, ale stačí pouze ohláška. Tím však neodpadá povinnost vyřídit si povolení na vypouštění přečištěné vody z ČOV do vodoteče, vsaku nebo do dešťové kanalizace. Čistírny odpadních vod řady AQUATEC jsou schválená typová zařízení, které prokázaly účinnost čištění při zátěžových testech na zkušebně a proto se u tohoto typu ČOV nepožadují dodatečné rozbory vzorků během provozu, tak jako u necertifikovaných ČOV.Technické údajeDomovní čistírny odpadních vod AQUATEC se vyrábí v typových řadách AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20 a AT30. Konstruovány jsou jako válcové, samonosné nádrže z polypropylenu v nichž je instalována kompletní technologická vestavba. Součástí dodávky ČOV je kvalitní membránové dmychadlo SECOH, základní nástavec (ZN = 50cm) sloužící k dorovnání výšky ČOV vůči okolnímu terénu a bezpečnostní uzamykatelné víko. Domovní čistírny AQUATEC řady AT se osazují do připraveného výkopu na vodorovnou základovou betonovou desku tloušťky cca 15-20 cm tak, aby vrchní hrana nádrže vyčnívala 5 - 10 cm nad okolní terén. Pokud je nutné ČOV osadit do větší hloubky, kvůli gravitačnímu nátoku, pak je možno objednat zvýšení základního nástavce. Konstrukce nádrže u typu AT6, AT8 a AT10 je navržena tak, aby bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po obsypání. V případě potřeby (např. vysoká hladina spodní vody), je nutné nádrž obetonovat v souladu se stavebním projektem. Membránové dmychadlo SECOH se zapojí samostatně nebo přes mikroprocesorovou řídící jednotku do zásuvky na 230V a umístí se v blízkosti čistírny např. do garáže nebo suterénních prostor domu. V případě, že dmychadlo nelze umístit v blízkosti do 5m od čistírny, výrobce doporučuje objednat samostatnou, uzamykatelnou šachtu na dmychadlo, která se osadí hned vedle ČOV. Vrchní část čistírny kryje uzamykatelné víko, které však není koncipováno jako pochůzné.

Jednoduchou montáž (instalaci) ČOV AQUATEC zvládne sám i průměrně zručný člověk.

Instruktážní video jak spustit domovní ČOV AQUATEC AT6/AT8 do provozu.

     file - Ceník 2019 - Domovní ČOV Aquatec AT6 - AT8 - AT6 PLUS - AT8 PLUS.pdf
file - Ceník 2019 - Domovní ČOV Aquatec AT10 - AT12 - AT10 PLUS - AT12 PLUS.pdf
file - Ceník 2019 - Náhradní díly pro ČOV - PP jímky - ROTO nádrže.pdf
file - Ceník 2019 - Náhradní díly a dmychadla SECOH.pdf
file -- Prospekt - Domovní ČOV Aquatec AT - PP jímky - ROTO nádrže.pdf
file - Postup při instalaci domovní ČOV Aquatec - AT6 - AT8 (text).pdf
file - Postup instalace domovní ČOV Aquatec AT6 - AT8 (obrázky).pdf

        VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
        SOUBORY KE STAŽENÍ          Proč pořídit domovní ČOV od nás?

 • Dodáváme kvalitní ČOV, které mají certifikaci CE podle EN-12566-3:2005 +A2:2013.
 • Patentově chráněná technologie USBF a VFL za skvělou cenu.
 • Vysoká účinnost čištění. Možnost využít přečištěné vody k zálivce zahrady nebo její vypouštění do povrchových či podzemních vod.
 • Nejčastěji poptávané typy domovních ČOV AT6, AT8 jsou skladem. Je možné sjednat expresní dopravu po celé ČR do 7 pracovních dnů od objednání.
 • Doprava ČOV za paušální cenu 850 Kč + DPH po celé ČR.
 • Není potřeba stavebního povolení, stačí ohláška podle vodního zákona č. 150/2010 Sb.
 • Jednoduchá montáž, kterou zvládne zručný člověk svépomocí.
 • Součástí dodávky je startovací dávka baktérií - enzymů určená ke zprovoznění ČOV.
 • Tichý, bezzápachový chod s nízkými provozními náklady. (cca 150 Kč / měs.)
 • Mikroprocesorová řídící jednotka, kterou lze řídit chod ČOV v závislosti na zatížení.
 • Záruční i pozáruční servis je poskytován podle místa instalace ČOV a to z Brna, Děčína, Ostravy, Pardubic, Plzně, Prahy, Šumperku, Třebíče a Uherského Brodu.
 • Domovních čistíren Aquatec – AT se ročně vyrobí a dodá do 12 zemí EU více jak 2500 ks a proto i vy vsaďte na osvědčenou kvalitu.


AKTUALITY


Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás informovat, že v letošním roce
jsme vám k dispozici do pátku 13.12.2019.
V urgentních případech volejte prosím náš servis
724174111 nebo 724174117.
V novém roce jsme vám opět plně k dispozici
od pondělí 6.1.2020.

Všechny ceníky 2019 jsou platné až do 31.3.2020.
Od 1.4.2020 budou pak zveřejněny nové ceníky,
pro nadcházející stavební sezónu.

V aplikaci e-shop máte možnost objednat domovní
čistírny Aquatec AT, PP jímky, ROTO nádrže
a vodoměrné šachty se slevou až 10%.

Přejeme Vám pěkné a klidné vánoční svátky
a úspěšný start do nového roku.

Co na našem webu nejčastěji hledáte podle hesel:
čistírna, čistička, domovní čistírny, domovní čistírna, domovní čističky, domovní čistička, čistírny odpadních vod, čistírna odpadních vod, čističky odpadních vod, čistička odpadních vod, domácí čistírny, domácí čističky, domácí čistírna. kořenové čističky, kořenové čistírny, kořenová čistička, kořenová čistírna, jímky, jímky na vodu, septiky, nádrže, nádrže na vodu, šachty, vodoměrné šachty, odpadní voda, splašky, voda, AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20, AT30, AT40, AT50, DC5, DC10, BC35, BC50, BC75, BC100, BC150, BC200, BC250, BC300, BC350, BC400, BC500.
http://www.aquatec-vfl.cz http://www.cistickaodpadnichvod.cz

               v r a c í m e     v o d u     p ř í r o d ě © 2012 USBF Technology Design and programing by COMPNET