Aktuality Mapa stránek Soubory ke stažení Kontakty

Biologické čistírny odpadních vod        

cz enmicroclar t-nadrze jímky a nádrže miniclar-oxiclar

Domovní ČOV

ROTO nádrže

PP jímky  

šachty

Komunální a balené ČOVPoužití balených ČOV MINICLAR řady BCBalené čistírny odpadních vod (ČOV) typu MINICLAR jsou určeny pro malé a střední zdroje odpadních vod v rozmezí kapacity 35 – 500 EO (hotely, penziony, motoresty, malé obce, satelitní městečka atd.), které nemají možnost připojení na kanalizaci. Velmi vhodné jsou také pro lokální použití v koncepci decentralizované kanalizace, kde pro obce s nízkou hustotou zástavby, případně pro obce v kopcovitém terénu je budování klasických kanalizačních sběračů, svedených do jedné centrální ČOV, neúnosně drahé. Tímto decentralizovaným způsobem odkanalizování se dá racionálně vyřešit problém s odpadními vodami a zároveň ušetřit nemalé finanční prostředky na budování drahé kanalizační sítě. Velkou výhodou decentralizovaného systému odkanalizování použitím balenéch ČOV MINICLAR je i možnost postupného budování, a tím i menší finanční náročnost s možností rozložení investice do delšího časového úseku.


Popis technologieBiologické čistírny typu MINICLAR využívají progresivní technologii USBF, kde vlastní bioreaktor integruje aktivační i separační část v jediné nádrži. Jedná se o biologicko-aerobní způsob čištění, které spočívá v rozkladu organické hmoty směsí mikroorganismů (baktérií) za pomocí kyslíku. V čistícím procesu dochází k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitráty, procesy nitrifikační) a také k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). Aktivace pracuje s velmi nízkým zatížením kalu a k oddělování vyčištěné vody od aktivovaného kalu slouží fluidní filtr v separační části, vytvořený tzv. kalovým mrakem. Účinnost separace je u ČOV s technologií USBF mnohem vyšší než v případě prosté sedimentace v dosazovacím prostoru podobných zařízení. Po odseparování odtéká vyčištěná voda přepadem a aktivovaný kal je díky recirkulaci vracen zpět na začátek. Čistící účinek ČOV MINICLAR se pohybuje v rozmezí 90 - 98%.


Popis technického provedeníČOV MINICLAR jsou dodávány jako obdélníkové, samonosné nádrže z polypropylenu v nichž je instalována technologická vestavba. Vyrábí se v typových řadách BC35, BC50, BC75, BC100, BC150, BC200, BC250, BC300, BC350, BC400, BC450, BC500 a na místo instalace se dovezou jako hotový výrobek na korbě nákladního auta.Výhodou čistíren MINICLAR je jejich jednoduchá konstrukce a kompaktní rozměry. V případě potřeby umožňuje variabilita konstrukce vyhovět individuálním přáním zákazníka na provedení ČOV co do délky, šířky a hlouby nádrže. Pro zachování gravitačního nátoku splašků se čistírny osazují pod úroveň terénu do připraveného výkopu na základovou betonovou desku. Použitím nástavce nádrže se upraví potřebná výška vůči nátokovému potrubí a okolnímu terénu. Vrchní část nádrže ČOV musí být z bezpečnostních důvodů zakryta pochůzným krytem, ale současně musí být zabezpečen bezproblémový přístup k jednotlivým technologickým částem. Většinou se pro zastropení používají dřevěné fošny, které jsou vsazeny do nerezových, případně žárově zinkovaných rámů nebo se pro zastropení používají izolační panely. Čistírny mohou být vybaveny čerpací jímkou, která se používá především tam, kde díky velkému výškovému rozdílu mezi čistírnou a nátokovým potrubím, nelze zajistit gravitační nátok. Technologickou vestavbu je možné instalovat také do betonových nádrží a lze tímto způsobem provést i efektivní rekonstrukci starých čistíren, bez nutnosti rozšíření objektu ČOV. Součástí ČOV MINICLAR může být i zahušťovač biologického kalu REOVIT, který výrazně snižuje objem produkce přebytečného kalu. Na přání zákazníka může být provoz čistírny plně automatizován a vybaven počítačovou jednotkou s telemetrií, která umožní řídit a vyhodnocovat chod celého provozu ČOV na dálku, včetně automatického odběru zkušebních vzorků.          Proč pořídit domovní ČOV od nás?

 • Dodáváme kvalitní ČOV, které mají certifikaci CE podle EN-12566-3:2005 +A2:2013.
 • Patentově chráněná technologie USBF a VFL za skvělou cenu.
 • Vysoká účinnost čištění. Možnost využít přečištěné vody k zálivce zahrady nebo její vypouštění do povrchových či podzemních vod.
 • Nejčastěji poptávané typy domovních ČOV AT6, AT8 jsou skladem. Je možné sjednat expresní dopravu po celé ČR do 7 pracovních dnů od objednání.
 • Doprava ČOV za paušální cenu 850 Kč + DPH po celé ČR.
 • Není potřeba stavebního povolení, stačí ohláška podle vodního zákona č. 150/2010 Sb.
 • Jednoduchá montáž, kterou zvládne zručný člověk svépomocí.
 • Součástí dodávky je startovací dávka baktérií - enzymů určená ke zprovoznění ČOV.
 • Tichý, bezzápachový chod s nízkými provozními náklady. (cca 150 Kč / měs.)
 • Mikroprocesorová řídící jednotka, kterou lze řídit chod ČOV v závislosti na zatížení.
 • Záruční i pozáruční servis je poskytován podle místa instalace ČOV a to z Brna, Děčína, Ostravy, Pardubic, Plzně, Prahy, Šumperku, Třebíče a Uherského Brodu.
 • Domovních čistíren Aquatec – AT se ročně vyrobí a dodá do 12 zemí EU více jak 2500 ks a proto i vy vsaďte na osvědčenou kvalitu.


AKTUALITY


Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás informovat, že v letošním roce
jsme vám k dispozici do pátku 13.12.2019.
V urgentních případech volejte prosím náš servis
724174111 nebo 724174117.
V novém roce jsme vám opět plně k dispozici
od pondělí 6.1.2020.

Všechny ceníky 2019 jsou platné až do 31.3.2020.
Od 1.4.2020 budou pak zveřejněny nové ceníky,
pro nadcházející stavební sezónu.

V aplikaci e-shop máte možnost objednat domovní
čistírny Aquatec AT, PP jímky, ROTO nádrže
a vodoměrné šachty se slevou až 10%.

Přejeme Vám pěkné a klidné vánoční svátky
a úspěšný start do nového roku.

Co na našem webu nejčastěji hledáte podle hesel:
čistírna, čistička, domovní čistírny, domovní čistírna, domovní čističky, domovní čistička, čistírny odpadních vod, čistírna odpadních vod, čističky odpadních vod, čistička odpadních vod, domácí čistírny, domácí čističky, domácí čistírna. kořenové čističky, kořenové čistírny, kořenová čistička, kořenová čistírna, jímky, jímky na vodu, septiky, nádrže, nádrže na vodu, šachty, vodoměrné šachty, odpadní voda, splašky, voda, AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20, AT30, AT40, AT50, DC5, DC10, BC35, BC50, BC75, BC100, BC150, BC200, BC250, BC300, BC350, BC400, BC500.
http://www.aquatec-vfl.cz http://www.cistickaodpadnichvod.cz

               v r a c í m e     v o d u     p ř í r o d ě © 2012 USBF Technology Design and programing by COMPNET