Aktuality Mapa stránek Soubory ke stažení Kontakty

Biologické čistírny odpadních vod        

czmicroclar t-nadrze jímky a nádrže miniclar-oxiclar

Domovní ČOV

ROTO nádrže

PP jímky  

šachty

Komunální a balené ČOV


AKTUALITY:


V aplikaci e-shop lze objednat domovní ČOV, jímky a nádrže se slevou až 10%.


CENÍKY, NEJČASTĚJI POPTÁVANÉ VÝROBKY

file - Ceník 2021 - Domovní ČOV Aquatec AT6 - AT8 - AT6 PLUS - AT8 PLUS.pdf
file - Ceník 2021 - Domovní ČOV Aquatec AT10 - AT12 - AT10 PLUS - AT12 PLUS.pdf
file - Ceník 2021 - Náhradní díly a dmychadla SECOH.pdf
file - Ceník 2021 - Náhradní díly pro ČOV - PP jímky - ROTO nádrže.pdf
file - Ceník 2021 - PP jímky - žumpy o objemu 6 - 15 m3.pdf
file - Ceník 2021 - PPA jímky na přečištěnou vodu z ČOV o objemu 1 - 5 m3.pdf
file - Ceník 2021 - Plastové vodoměrné šachty VPP - VPE - HPP.pdf
file - Ceník 2021 - ROTO nádrže - žumpy o objemu 1 - 5 m3.pdf
file - Ceník 2021 - Služby poskytované k domovním ČOV.pdf
file - Objednávkový formulář 2021 - Domovní ČOV - jímky - nádže - vodoměrné šachty.pdf
file - Smlouva o odborném dozoru nad provozem domovní ČOV AT6 - AT8 (k doplnění).pdf
file - Smlouva o odborném dozoru nad provozem domovní ČOV AT10 - AT15 (k doplnění).pdf


ZASLÁNÍ NEZÁVAZNÉ POPTÁVKY

Poptávka po:
Jméno / název firmy: *
Adresa: *
Adresa místa instalace:
E-mail: *
Telefon:
Poznámky:
* povinná pole
ČOV jsou kalkulovány na hydraulické zatížení 125 litrů/osoba/den a látkové zatížení 60g BSK5/osoba/den Pouze upozorňujeme, že pokud máte v kuchyni instalován drtič odpadu, tak ten se neslučuje s provozem ČOV.


PRŮVODCE JAK VYBRAT DOMOVNÍ ČOV

1) Při výběru vhodného typu domovní čistírny odpadních vod je zapotřebí si zodpovědět otázku, jakou má mít kapacitu, tzn. pro kolik osob má být ČOV určena. Jedná se o tzv. látkové zatížení a setkáte se zde s výrazem ekvivalentní obyvatel nebo zkratkou EO. Malé domovní čistírny odpadních vod jsou nejčastěji vyráběné pro kapacitu 2-5 osob nebo 3-7 osob, což pokrývá potřeby běžné rodiny. Vždy je lepší mít určitou kapacitní rezervu a vybrat takovou velikost ČOV, aby dokázala pokrýt současné potřeby, ale i budoucí. Většina biologických čistíren je schopna krátkodobě zvládnou i dvojnásobné látkové zatížení, např. když se o víkendu sejde širší rodina na oslavu narozenin a do ČOV nateče během dne dvojnásobek splašků jako obvykle. S tímto si biologická ČOV dokáže poradit, nicméně domovní čistírna by neměla být hydraulicky přetěžovaná. Hydraulická zátěž je spojena s množstvím vody natékající do ČOV během dne. U běžného rodinného domu se počítá se spotřebou vody cca 100 litrů / osoba / den. U chat a chalup je spotřeba vody cca poloviční. Proto by na domovní ČOV o kapacitě 2-5 osob nemělo natéci větší množství vody jak 600 litrů / den a u ČOV o kapacitě 3-7 osob více jak 900 litrů / den.

2) Vybírejte takovou čistírnu, která má udělen certifikát CE podle EN 12566-3:2005+A2:2013 a vysokou čistící účinnost, splňující limity Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. a Nařízení vlády ČR č. 57/2016 Sb. Povolování domovních ČOV se řídí vodním zákonem č. 150/2010 Sb. a vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV upravuje § 15a, odst.1 a odst.2. Na základě tohoto zákona je možné čistírny s certifikací CE realizovat ve zkráceném stavebním řízení – tzv. ohlášce. U těchto čistíren lze se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu vyřídit povolení k vypouštění přečištěné vody do vod povrchových (řeka, vodoteč, rybník, případně dešťová kanalizace) nebo do vod podzemních (však, trativod). O tom jak domovní čistírna funguje, rozhoduje především kvalita použité technologie a samozřejmě také způsob provozování.

3) Cena je při výběru domovní ČOV jedním z rozhodujících kritérií. Díky vysoké konkurenci se dá biologická čistírna odpadních vod k rodinnému domu pořídit v rozmezí 30 – 50 tis. Kč bez DPH. Někdy se dá ušetřit, pokud zrovna využijete akční nabídky. Nicméně vyvarujte se podezřele nízkých cenových nabídek od firem, u kterých není záruka kvalitního výrobku, ani servisu. Mějte na paměti, že čistírna odpadních vod je zařízení, které se pořizuje na dobu 10 - 20 let a jedná se tedy o dlouhodobou investici.

4) Provozní náklady u domovních čistíren jsou spojeny se spotřebou el. energie. Nejnižší spotřebu elektrické energie mají biologické čistírny, používající aerobního procesu čištění, kde nejsou žádné dodatečné mechanické rotory, míchadla nebo biodisky. K provozu čistírny je zapotřebí pouze malé dmychadlo, které nemá velké nároky na el. energii. Náklady na provoz se tak pohybují v řádu 100 – 200 Kč/měs. podle typu použitého dmychadla. Výhodou je, pokud dodavatel nabízí možnost řízení chodu čistírny v závislosti na aktuálním zatížení nějakou vhodnou řídící jednotkou. Většina dodavatelů používá k řízenému okysličení jednoduché mechanické spínací hodiny, které však nedoporučujeme. Mnohem vhodnější je sofistikovanější systém řízení mikroprocesorovou řídící jednotkou, která nabízí komfortní ovládání ČOV (10 základních programů) a díky níž máte chod ČOV vždy pod kontrolou.

5) Pokud máte v plánu provést montáž domovní čistírny svépomocí nebo jste prostorově omezeni v místě instalace (např. instalace ČOV do prostor původního septiku), pak se jeví výhodné volit takovou ČOV, která má kompaktní rozměry a pokud možno nízkou hmotnost. Takovou čistírnu jste schopni ve 2-3 lidech sami osadit a ušetřit na pořizovacích nákladech. Zároveň doporučujeme vybrat takovou čističku, která má samonosnou nádrž, bez nutnosti obetonování. Pokud je však v místě instalace vysoká hladina spodní vody, pak se bez alespoň částečného obetonování neobejdete.

6) Zkontrolujte co všechno obdržíte k domovní čistírně odpadních vod a zda je dodávka kompletní. Dodávka ČOV musí obsahovat: vlastní nádrž s technologickou vestavbou, rozvod vzduchu, dmychadlo, základní nástavec, který je zapotřebí pro venkovní instalaci a víko, které by mělo být z bezpečnostních důvodů uzamykatelné. Někteří výrobci umisťují dmychadlo přímo do ČOV, nicméně pro životnost dmychadla to má fatální důsledky. Vlivem biologický procesů se během provozu čistírny uvolňuje teplo a je zde také vlhké prostředí, které nesvědčí elektrickým zařízením. Tyto dva faktory výrazně zkrátí životnost dmychadla, pokud je umístěné přímo v ČOV. Vhodnější je umístit dmychadlo buď do sklepa, garáže, technické místnosti, kůlny nebo kamkoliv v blízkosti ČOV, kde na něj nebude pršet. Důležité je však dodržet vzdálenost umístění dmychadla od ČOV, která je většinou do 5 metrů, jinak by dmychadlo nedokázalo dávkovat dostatek kyslíku do technologické části a čistírna by pak nemohla fungovat. V případě potřeby lze objednat samostatnou šachtu na dmychadlo, která se umístí vedle ČOV. Součástí dodávky domovní ČOV může být také řídící jednotka, kterou lze nastavovat chod dmychadla v závislosti na zatížení domovní ČOV. Vzhledem k tomu, že odpadní potrubí může být vyvedené z RD v různých hloubkách, tak by měl být dodavatel schopen nabídnout tzv. nástavce, které dorovnají výšku nádrže ČOV s výškou terénu. Součástí dodávky ČOV musí být i dobře zpracovaná dokumentace: návod k montáži, provozní řád – návod k obsluze, prohlášení o shodě včetně CE certifikátu dne EN 12566-3:2005+A2:2013 a protokol o zkoušce vodotěsnosti.

7) Vodítkem při výběru vhodného dodavatele domovní ČOV je také rozsah poskytovaných služeb. Zda je dodavatel schopen nabídnout kromě dopravy také instalaci zařízení a jeho zprovoznění. Případně zda je firma schopna nabídnout i doplňkové služby, jako jsou revize, odběry vzorků, pozáruční servis a nebo také odborný dozor nad provozem domovní ČOV.
          Proč pořídit domovní ČOV od nás?

 • Dodáváme kvalitní ČOV, které mají certifikaci CE podle EN-12566-3:2005 +A2:2013.
 • Patentově chráněná technologie USBF a VFL za skvělou cenu.
 • Vysoká účinnost čištění. Možnost využít přečištěné vody k zálivce zahrady nebo její vypouštění do povrchových či podzemních vod.
 • Nejčastěji poptávané typy domovních ČOV AT6, AT8 jsou skladem. Je možné sjednat expresní dopravu po celé ČR do 7 pracovních dnů od objednání.
 • Doprava ČOV za paušální cenu 1.200,- Kč + DPH po celé ČR.
 • Není potřeba stavebního povolení, stačí ohláška podle vodního zákona č. 150/2010 Sb.
 • Jednoduchá montáž, kterou zvládne zručný člověk svépomocí.
 • Součástí dodávky je startovací dávka baktérií - enzymů určená ke zprovoznění ČOV.
 • Tichý, bezzápachový chod s nízkými provozními náklady. (cca 150 Kč / měs.)
 • Mikroprocesorová řídící jednotka, kterou lze řídit chod ČOV v závislosti na zatížení.
 • Záruční i pozáruční servis je poskytován podle místa instalace ČOV a to z Brna, Děčína, Ostravy, Pardubic, Plzně, Prahy, Šumperku, Třebíče a Uherského Brodu.
 • Domovních čistíren Aquatec – AT se ročně vyrobí a dodá do 12 zemí EU více jak 3600 ks, vsaďte i vy na osvědčenou kvalitu.

Co na našem webu nejčastěji hledáte podle hesel:
čistírna, čistička, domovní čistírny, domovní čistírna, domovní čističky, domovní čistička, čistírny odpadních vod, čistírna odpadních vod, čističky odpadních vod, čistička odpadních vod, domácí čistírny, domácí čističky, domácí čistírna. kořenové čističky, kořenové čistírny, kořenová čistička, kořenová čistírna, jímky, jímky na vodu, septiky, nádrže, nádrže na vodu, šachty, vodoměrné šachty, odpadní voda, splašky, voda, AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20, AT30, AT40, AT50, DC5, DC10, BC35, BC50, BC75, BC100, BC150, BC200, BC250, BC300, BC350, BC400, BC500.
http://www.aquatec-vfl.cz http://www.cistickaodpadnichvod.cz

               v r a c í m e     v o d u     p ř í r o d ě © 2012 USBF Technology Design and programing by COMPNET