0

Provozování domovních ČOV se řídí vodním zákonem č. 150/2010 Sb. Biologické čistírny Aquatec – AT splňují normy EU a na základě dlouhodobého testování účinnosti čištění ve smyslu EN 12566-3:2005+A2:2013 byl těmto čistírnám vystaven certifikát CE. Parametry přečištěné vody na odtoku z domovních čistíren Aquatec řady AT s velkou rezervou splňují limity Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.

Přečištěnou odpadní vodu z domovní ČOV Aquatec – AT lze se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu vypouštět jak do vod povrchových (řeka, vodoteč, rybník, případně dešťová kanalizace), tak do vod podzemních (vsak, trativod), za předpokladu kladného hydrogeologického posudku. Přečištěnou vodu z domovní ČOV lze využít i jako užitkovou vodu na zálivku okrasné zahrady.

Od roku 2024 byla zrušena možnost realizovat domovní ČOV ve zkráceném stavebním řízení, tzv. na ohlášku, kterou upravoval §15a, odst. 1 a odst. 2. vodního zákona č. 150/2010 Sb. K povolení výstavby domovní čistírny je tedy nutné vodoprávní řízení, které stanoví četnost odběrů vzorků z domovní ČOV během provozu (většinou je stanovena na 1x – 2x ročně). Povolení je vydáno na dobu určitou, zpravidla na dobu 10 let a po uplynutí této lhůty je možné zažádat o prodloužení.


1. Vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových

Průměrné a garantované hodnoty na odtoku z domovních ČOV Aquatec AT6 – AT20
při vypouštění přečištěných odpadních vod z čistírny do vod povrchových, dle NV č. 401/2015 Sb.

Parametr Průměrně dosahované
hodnoty na odtoku
Účinnost čištění
dle EN 12566-3:2005+AT:2013
Požadované hodnoty na odtoku
dle NV č. 401/2015 Sb. pro ČOV do 500 EO
Garantované
hodnoty na odtoku
Přípustná
koncentrace
Maximální
koncentrace
CHSK cr 40 mg/l 93,6 % "p" = 150 mg/l "m" = 220 mg/l 150 mg/l
BSK₅ 12 mg/l 97,2 % "p" = 40 mg/l "m" = 80 mg/l 40 mg/l
N-NH₄ 10 mg/l 99,4 % - - 20 mg/l
NL 10 mg/l 97,1 % "p" = 50 mg/l "m" = 80 mg/l 30 mg/l
N celk. 17 mg/l 76,0 % - - 30 mg/l
P celk. 8 mg/l 80,2 % - - -

Průměrné a garantované hodnoty na odtoku z prémiových domovních ČOV Aquatec AT6 PLUS – AT20 PLUS
při vypouštění přečištěných odpadních vod z čistírny do vod povrchových, dle NV č. 401/2015 Sb.

Parametr Průměrně dosahované
hodnoty na odtoku
Účinnost čištění
dle EN 12566-3:2005+AT:2013
Požadované hodnoty na odtoku
dle NV č. 401/2015 Sb. pro ČOV do 500 EO
Garantované
hodnoty na odtoku
Přípustná
koncentrace
Maximální
koncentrace
* s dodatečným externím zařízením na chemické srážení fosforu.
CHSK cr 35 mg/l 98,2 % "p" = 150 mg/l "m" = 220 mg/l 140 mg/l
BSK₅ 10 mg/l 94,4 % "p" = 40 mg/l "m" = 80 mg/l 35 mg/l
N-NH₄ 7 mg/l 97,2 % - - 20 mg/l
NL 10 mg/l 99,5 % "p" = 50 mg/l "m" = 80 mg/l 30 mg/l
N celk. 15 mg/l 93,2 % - - 30 mg/l
P celk. 8 mg/l 93,3 % - - do 4 mg/l *


2. Vypouštění přečištěných odpadních vod do vod podzemních

Průměrné a garantované hodnoty na odtoku z domovních ČOV Aquatec AT6 – AT20
při vypouštění přečištěných odpadních vod z čistírny do vod podzemních (vsak), dle NV č. 57/2016 Sb.

Parametr Průměrně dosahované
hodnoty na odtoku
Účinnost čištění
dle EN 12566-3:2005+AT:2013
Požadované hodnoty na odtoku
dle NV č. 57/2016 Sb. pro ČOV
Garantované
hodnoty na odtoku
Kategorie
do 10 EO
Kategorie
10 – 50 EO
CHSK cr 40 mg/l 93,6 % 150 mg/l 150 mg/l 150 mg/l
BSK₅ 12 mg/l 97,2 % 40 mg/l 40 mg/l 40 mg/l
N-NH₄ 10 mg/l 99,4 % 20 mg/l - 20 mg/l
NL 10 mg/l 97,1 % 30 mg/l 30 mg/l 30 mg/l
N celk. 17 mg/l 76,0 % - 30 mg/l 30 mg/l
P celk. 8 mg/l 80,2 % - - -

Průměrné a garantované hodnoty na odtoku z prémiových domovních ČOV Aquatec AT6 PLUS – AT20 PLUS
při vypouštění přečištěných odpadních vod z čistírny do vod podzemních (vsak), dle NV č. 57/2016 Sb.

Parametr Průměrně dosahované
hodnoty na odtoku
Účinnost čištění
dle EN 12566-3:2005+AT:2013
Požadované hodnoty na odtoku
dle NV č. 57/2016 Sb. pro ČOV
Garantované
hodnoty na odtoku
Kategorie
do 10 EO
Kategorie
10 – 50 EO
* s dodatečným externím zařízením na chemické srážení fosforu.
CHSK cr 35 mg/l 98,2 % 150 mg/l 150 mg/l 140 mg/l
BSK₅ 10 mg/l 94,4 % 40 mg/l 40 mg/l 35 mg/l
N-NH₄ 7 mg/l 97,2 % 20 mg/l - 20 mg/l
NL 10 mg/l 99,5 % 30 mg/l 30 mg/l 30 mg/l
N celk. 15 mg/l 93,2 % - 30 mg/l 30 mg/l
P celk. 8 mg/l 93,3 % - - do 4 mg/l *

Zákony a nařízení


Zpracování projektové dokumentace a vyřízení povolení na domovní ČOV

Projekt na domovní čistírnu jsme pro Vás schopni vyřídit prakticky celý online. Naši projektanti se s vámi spojí, analyzují situaci a díky dnešním online nástrojům váš projekt zpracují snadno a rychle. Nabízíme i kompletní vyřízení potřebných vyjádření pro realizaci díla.