0

Záruční servis ČOV Aquatec AT:

Záruka 10 let se vztahuje na vodotěsnost pláště ČOV a na technologii. Záruční lhůta na elektrická zařízení, jako jsou dmychadla SECOH a řídící jednotky AQC, je 24 měsíců. Pokud zákazník objedná spolu s domovní ČOV také službu uvedení čistírny do provozu se zaškolením, pak se záruční lhůta na el. zařízení (dmychadla a řídící jednotky AQC) prodlužuje na 30 měsíců od dodání.

Pozáruční servis ČOV Aquatec AT:

Cena práce servisního technika je 690,00 Kč / hodina (bez DPH). Paušální cena za dopravu technika k zákazníkovi je 900,00 Kč (bez DPH) a platí pro celou ČR. Servisní zásah se snažíme naplánovat vždy na nejbližší možný termín v rozmezí 1 – 3 týdnů od objednání. V případě požadavku na urgentní pozáruční servis je možné objednat EXPRESNÍ dojezd našeho technika v rámci ČR za cenu 2 400,00 Kč (bez DPH) s garantovanou dobou dojezdu nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání.