0

Provádíme odběry vzorků přečištěné odpadní vody z domovních ČOV zaškolenými pracovníky s certifikátem CSlab. Následné vyhodnocení a analýzu vzorů provádí akreditovaná laboratoř Vodárenské akciové společnosti a.s.

  • Analýza vzorku na 3 parametry (BSK5, CHSK, NL) podle NV č. 401/2015 Sb. (vypouštění do povrchový vod)

  • Analýza vzorku na 4 parametry (BSK5, CHSK, NL, N-NH4) podle NV č. 57/2016 Sb. (vypouštění do podzemních vod - vsak)

  • Analýza vzorku na 5 parametrů (BSK5, CHSK, NL, N-NH4, Pcelk.) podle původní NV č. 416/2010 Sb. (vypouštění do podzemních vod)

Služba Cena služby Cena dopravy
Analýza vzorku na 3 parametry 1 000,00 Kč 900,00 Kč
Analýza vzorku na 4 parametry 1 200,00 Kč 900,00 Kč
Analýza vzorku na 5 parametrů 1 400,00 Kč 900,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH